Công thức hạ bậc lượng giác

Công thức hạ bậc lượng giác bao gồm: công thức hạ bậc 2 lượng giác, công thức hạ bậc 3 lượng giác, công thức hạ bậc 4 lượng giác.
Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức hạ bậc 2 lượng giác

\[\begin{array}{l}
co{s^2}\alpha = \frac{{1 + cos2\alpha }}{2}\\
si{n^2}\alpha = \frac{{1 – cos2\alpha }}{2}\\
ta{n^2}\alpha = \frac{{1 – cos2\alpha }}{{1 + cos2\alpha }}\\
si{n^2}\alpha co{s^2}\alpha = \frac{{1 – cos4\alpha }}{8}
\end{array}\]

Công thức hạ bậc 3 lượng giác

\[\begin{array}{l}
co{s^3}\alpha = \frac{{3cos\alpha + cos3\alpha }}{4}\\
si{n^3}\alpha = \frac{{3sin\alpha – sin3\alpha }}{4}
\end{array}\]

Công thức hạ bậc 4 lượng giác

\[\begin{array}{l}
co{s^4}\alpha = \frac{{cos4\alpha + 4cos2\alpha + 3}}{8}\\
si{n^4}\alpha = \frac{{cos4\alpha – 4cos2\alpha + 3}}{8}
\end{array}\]

Xem đầy đủ công thức lượng giác cơ bản: Công thức lượng giác cơ bản

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận