Công thức tính điện năng tiêu thụ

Công thức tính điện năng tiêu thụ vật lý 9
Công thức tính điện năng tiêu thụ

Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

A=U|q|=U.I.t​

Trong đó:

 • U: điện áp (hiệu điện thế) giữa hai đầu đoạn mạch (V)
 • I: cường độ dòng điện không đổi trong mạch (A)
 • q: lượng điện tích (điện lượng) dịch chuyển trong mạch (C)
 • t: thời gian điện lượng dịch chuyển trong mạch (s)
 • A: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J)

Công suất điện

Công suất điện được mở rộng từ khái niệm công suất cơ học, có thể định nghĩa công suất điện là đại lượng đặc trưng cho tốc độ tiêu thụ điện năng của mạch điện.

\[P=\dfrac{A}{t}=UI\]​

Trong đó

 • P: công suất điện (W)
 • A: Điện năng tiêu thụ (J)
 • t: thời gian (s)

Định luật Jun-Lenxơ

Nội dung định luật Jun-Lenxơ (Joule-Lenz):

Trong đoạn mạch có dòng điện không đổi, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (vật dẫn) tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, thời gian dòng điện chạy qua điện trở (vật dẫn) đó.

Biểu thức định luật Jun-Lenxơ (Joule-Lenz)
Q=I2Rt​

Trong đó:

 • Q: nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (vật dẫn) (J)
 • R: điện trở vật dẫn (Ω)
 • I: cường độ dòng điện trong mạch (A)

Công suất tỏa nhiệt trên vật dẫn

\[P=\dfrac{Q}{t}=I^{2}R\]​
Trong đó:

 • P: công suất tỏa nhiệt (W)
 • Q: nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn (J)

Công, công suất của nguồn điện

Công của nguồn điện (công của lực lạ)
A$_{ng}$=E.q=E.I.t​
Công suất của nguồn điện
\[P_{ng}=\dfrac{A_{ng}}{t}=EI\]​
Trong đó:

 • A$_{ng}$: công của nguồn điện (công của lực lạ) (J)
 • P$_{ng}$: công suất của nguồn điện (W)
 • E: suất điện động của nguồn điện (V)

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận