Công thức tính hiệu suất

271

Công thức tính hiệu suất, công có ích, công toàn phần…
Công thức tính hiệu suất

Công thức tính hiệu suất

Tỉ số giữa công có ích và công toàn phần gọi là hiệu suất của máy và được kí hiệu là H.

Hiệu suất = \(\frac{cong co ich}{cong toan phan}\)

H = \(\frac{A_{1}}{A}\)

A1 là công có ích

A là công toàn phần ( Công toàn phần = công có ích + công hao phí )

Công hao phí càng ít thì hiệu suất của máy càng lớn.

Công thức tính hiệu suất
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here