Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc: công thức tính vận tốc trung bình…
Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc : \(v=\frac{s}{t}\)

Trong đó :

s là độ dài quãng đường đi được.

t là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.

Lưu ý : Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động.

Công thức tính vận tốc trung bình

${v_{tb}} = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{{s_1} + {s_2} + {s_3} + …}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3} + …}}$​

Trong đó:

v$_{tb}$: là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường

t1 = s1/v1; t2 = s2/v2; t3 = s3/v3 lần lượt là thời gian đi hết quãng đường s1;s2; s3

v1; v2; v3 lần lượt là vận tốc trên các đoạn đường s1;s2; s3

s: tổng quãng đường đi

t: tổng thời gian đi hết quãng đường s

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
1 bình luận về “Công thức tính vận tốc”
Viết một bình luận