Định lý pitago

Bài viết định lý pitago bao gồm: công thức định lý pitago, ví dụ bài tập định lý pitago…
Định lý pitago

Định lý pitago

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

∆ABC vuông tại A.

=> BC2=AB2+AC2

Định lý pitago đảo

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bẳng tổng bình phương các cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.
∆ABC :BC2=AB2+AC2

=> \(\widehat{BAC}\)= 902

Ví dụ bài tập định lý pitago

Ví dụ 1: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC), cho biết AB=13,AH=12,hc=16 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
Lời giải:
Ta có:
AC2= AH2+HC2=122+162=144+156=400.
=> AC=20(cm )

BH2=AB2-AH2=132-122
=169 – 144 = 25 => BH=5(cm)
Do đó BC=BH+HC=5+16=21(cm)

Ví dụ 2: Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn(h.134). Tính độ dài AC, Biết rằng AD=48 cm, CD=36 cm.
Định lý pitago
Lời giải:

Theo định lí Pytago, ta có:
AC2= AD2 +CD2
= 482 + 362
= 2304 + 1296= 3600
AC= 60 (cm)

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận