Công thức tính đường chéo hình vuông

1672

Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Công thức tính đường chéo hình vuông là gì?
Công thức tính đường chéo hình vuông

Công thức tính đường chéo hình vuông

Theo định lí Pytago:

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

∆ABC vuông tại A.

=> BC2=AB2+AC2
=> Công thức tính đường chéo hình vuông:

\(\sqrt {{a^2} + {a^2}} = \sqrt {2{a^2}} = a\sqrt 2 \)

Công thức tính đường chéo hình vuông
3 (60%) 4 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here