Các công thức logarit đầy đủ – Công thức đổi cơ số logarit

Các công thức logarit: Với việc môn toán sẽ thi bằng hình thức trắc nghiệm và nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 12 thì chắc chắn mũ và lôgarit sẽ là một nội dung không thể thiếu. Đây có thể xem là một dạng toán dễ, nhưng để giải được bài tập thì yêu cầu trước hết là phải nắm được các công thức logarit cơ bản.
Các công thức logarit

Công thức logarit

* Chú ý: ĐK để lôgarit có nghĩa là: Cơ số lớn hơn 0 và khác 1. Biểu thức dưới dấu lôgarit phải lớn hơn 0.
1. {\log _a}1 = 0,\,{\log _a}a = 1
2. {\log _a}{a^m} = m
3. {a^{{{\log }_a}b}} = b
4. {\log _a}(x.y) = {\log _a}x + {\log _a}y
5. {\log _a}(\frac{x}{y}) = {\log _a}x - {\log _a}y, {\log _a}(\frac{1}{y}) = - {\log _a}y
6. {\log _a}(\frac{x}{y}) = - {\log _a}(\frac{y}{x})
7. {\log _a}{x^\alpha } = \alpha {\log _a}x, {\log _a}{x^2} = 2{\log _a}\left| x \right|
8. {\log _{{a^\alpha }}}x = \frac{1}{\alpha }{\log _a}x, {\log _{{a^\beta }}}{x^\alpha } = \frac{\alpha }{\beta }{\log _a}x
9. \lg b = \log b = {\log _{10}}b ( logarit thập phân)
10. \ln b = {\log _e}b, ( e = 2,718…..) ( logarit tự nhiên hay loga Nêpe)

Công thức đổi cơ số logarit

{\log _a}b = \frac{{{{\log }_c}b}}{{{{\log }_c}a}} hay {\log _c}a.{\log _a}b = {\log _c}b
{\log _a}b = \frac{{\ln b}}{{\ln a}} {\log _a}b = \frac{{\lg b}}{{\lg a}}
{\log _a}b = \frac{1}{{{{\log }_b}a}} hay {\log _a}b.{\log _b}a = 1
{a^{{{\log }_b}c}} = {c^{{{\log }_b}a}}
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5/5 - (1 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne)

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

Bài viết lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức bao gồm: Cách chia đa thức cho đa thức bằng lược đồ Hoocne, bài…

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip và công thức tính chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip. Vẽ qua A1&A2 hai đường…

Ước số là gì - Bội số là gì?

Ước số là gì – Bội số là gì?

Ước số là gì- Bội số là gì? Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất đưa ra một số phương pháp giải…

Công thức tính thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ – Ví dụ cách tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ là gì? Công thức tính thể tích hình trụ, cách tính thể tích hình trụ… Công thức tính thể tích hình trụ Thể…

Thể tích hình chóp cụt

Thể tích hình chóp cụt – Công thức và ví dụ

Thể tích hình chóp cụt là gì? Công thức tính thể tích hình chóp cụt, cách tính thể tích hình chóp cụt… Công thức tính thể tích…

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

Bài viết những hằng đẳng thức đáng nhớ bao gồm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, các hằng đẳng thức mở rộng, các hằng đẳng thức tổng…