Các công thức logarit đầy đủ – Công thức đổi cơ số logarit

Các công thức logarit: Với việc môn toán sẽ thi bằng hình thức trắc nghiệm và nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 12 thì chắc chắn mũ và lôgarit sẽ là một nội dung không thể thiếu. Đây có thể xem là một dạng toán dễ, nhưng để giải được bài tập thì yêu cầu trước hết là phải nắm được các công thức logarit cơ bản.
Các công thức logarit

Công thức logarit

* Chú ý: ĐK để lôgarit có nghĩa là: Cơ số lớn hơn 0 và khác 1. Biểu thức dưới dấu lôgarit phải lớn hơn 0.
1. {\log _a}1 = 0,\,{\log _a}a = 1
2. {\log _a}{a^m} = m
3. {a^{{{\log }_a}b}} = b
4. {\log _a}(x.y) = {\log _a}x + {\log _a}y
5. {\log _a}(\frac{x}{y}) = {\log _a}x - {\log _a}y, {\log _a}(\frac{1}{y}) = - {\log _a}y
6. {\log _a}(\frac{x}{y}) = - {\log _a}(\frac{y}{x})
7. {\log _a}{x^\alpha } = \alpha {\log _a}x, {\log _a}{x^2} = 2{\log _a}\left| x \right|
8. {\log _{{a^\alpha }}}x = \frac{1}{\alpha }{\log _a}x, {\log _{{a^\beta }}}{x^\alpha } = \frac{\alpha }{\beta }{\log _a}x
9. \lg b = \log b = {\log _{10}}b ( logarit thập phân)
10. \ln b = {\log _e}b, ( e = 2,718…..) ( logarit tự nhiên hay loga Nêpe)

Công thức đổi cơ số logarit

{\log _a}b = \frac{{{{\log }_c}b}}{{{{\log }_c}a}} hay {\log _c}a.{\log _a}b = {\log _c}b
{\log _a}b = \frac{{\ln b}}{{\ln a}} {\log _a}b = \frac{{\lg b}}{{\lg a}}
{\log _a}b = \frac{1}{{{{\log }_b}a}} hay {\log _a}b.{\log _b}a = 1
{a^{{{\log }_b}c}} = {c^{{{\log }_b}a}}
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5/5 - (1 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Chuyên đề số chính phương

Chuyên đề số chính phương

Chuyên đề số chính phương: số chính phương là số gì, định nghĩa số chính phương, tính chất số chính phương, một số dạng bài tập về…

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne)

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

Bài viết lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức bao gồm: Cách chia đa thức cho đa thức bằng lược đồ Hoocne, bài…

Các hàng đẳng thức

Nhị thức Newton, cách khai triển và một số dạng bài tập áp dụng

Bài viết nhị thức Newton bao gồm: nhị thức Newton cơ bản, khai triển nhị thức Newton, tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton, nhị…

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

Bài viết những hằng đẳng thức đáng nhớ bao gồm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, các hằng đẳng thức mở rộng, các hằng đẳng thức tổng…

Hàm số liên tục và bài toán xét tính liên tục của hàm số

Bài viết hàm số liên tục bao gồm: định lý và định nghĩa về hàm số liên tục, xét tính liên tục của hàm số, bài tập…

Cách tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit

Bài viết cách tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit, đây là dạng toán cơ bản trong chương trình Giải tích 12….