Công thức tính diện tích hình thoi | Lý thuyết + bài tập ví dụ

Diện tích hình thoi là gì? Công thức tính diện tích hình thoi, cách tính diện tích hình thoi.
Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi được tính bằng nửa tích độ dài của hai đường chéo.

Công thức tính diện tích hình thoi

S = \frac{1}{2}D_{1}D_{2}

Với D_{1}, D_{2} là 2 đường chéo

Ví dụ cách tính diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi biết độ dài đường chéo

Ví dụ:

Cho hình thoi ABCD có độ dài AB = 10 cm, đường chéo AC = 16 cm. Tính diện tích hình thoi ABCD

Lời giải:

Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD, ta có OC =\frac{AC}{2} = \frac{16}{2} = 8

Xét tam giác vuông BOC ta có OB^{2} = BC^{2} - OC^{2} = 10^{2} - 8 ^{2} = 36

\Rightarrow OB = 6 (cm)

Suy ra độ dài đường chéo DB = 2.BO = 2.6 = 12

Suy ra diện tích hình thoi là S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC.BD = \frac{1}{2}.12.16 = 96 (cm^{2})

Tính diện tích hình thoi khi biết số đo góc và độ dài một cạnh kề

Ví dụ:

Tính diện tích hình thoi ABCD có góc \widehat{A} = 30^{\circ}, biết AD = 5cm,

Lời giải:

Do ABCD là hình thoi nên các tam giác đều là tam giác cân.

Gọi H là trung điểm của 2 đường chéo. \Rightarrow AH\perp BD và \widehat{HAB} = 15^{\circ}

\Rightarrow AH = AB\cos \widehat{HAB} = 5.\cos 15^{\circ} = 4,8

Áp dụng định lý Pitago trong \Delta ABH ta có:

BH^{2} = AB^{2} - AH^{2} = 5^{2} - 4,8^{2} \Rightarrow AH = 1,4 (cm)

\Rightarrow DB = 2HB = 2,8 (cm)

S_{ABCD} = 2. S_{ABD} = 2. \frac{1}{2} BD.AH = 2,8.4,8 = 13,44 cm^{2}

Trên đây là bài tổng hợp kiến thức về diện tích hình thoi, cách tính diện tích hình thoi, Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5/5 - (2 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Chuyên đề số chính phương

Chuyên đề số chính phương

Chuyên đề số chính phương: số chính phương là số gì, định nghĩa số chính phương, tính chất số chính phương, một số dạng bài tập về…

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne)

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

Bài viết lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức bao gồm: Cách chia đa thức cho đa thức bằng lược đồ Hoocne, bài…

Các hàng đẳng thức

Nhị thức Newton, cách khai triển và một số dạng bài tập áp dụng

Bài viết nhị thức Newton bao gồm: nhị thức Newton cơ bản, khai triển nhị thức Newton, tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton, nhị…

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

Bài viết những hằng đẳng thức đáng nhớ bao gồm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, các hằng đẳng thức mở rộng, các hằng đẳng thức tổng…

Hàm số liên tục và bài toán xét tính liên tục của hàm số

Bài viết hàm số liên tục bao gồm: định lý và định nghĩa về hàm số liên tục, xét tính liên tục của hàm số, bài tập…

Cách tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit

Bài viết cách tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit, đây là dạng toán cơ bản trong chương trình Giải tích 12….