Công thức tính diện tích xung quanh hình nón và ví dụ

Diện tích xung quanh hình nón là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, cách tính diện tích xung quanh hình nón…
Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay bằng một nửa tích của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh.

Diện tích xung quanh của hình nón: {S_{xq}} = \pi rl

Diện tích toàn phần của hình nón: {S_{tp}} = \pi rl + \pi {r^2}

(r là bán kính đường tròn đáy, l là đường sinh)

Công thức tính thể tích hình nón: V = {1 \over 3}\pi {r^2}h.

Ví dụ cách tính diện tích xung quanh hình nón

Ví dụ 1: Cho hình nón có độ dài đường sinh là 10cm, độ dài đường cao là 6cm. Tính
a) Sxq
b) Stp

Lời giải:

Gọi đỉnh h nón là O; tâm đáy là H, A \in đường tròn đáy
OA = 10cm, OH = 6cm
Trong tam giác OAH
R=HA=\sqrt{OA^2-OH^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8(cm)
a)
S_{xq}=\pi .R.l =\pi .8.10=80\pi \ (cm^2)
b)
S_{tp}=\pi .R.l +\pi R^2 =80\pi+64\pi =144\pi \ (cm^2)

Ví dụ 2: Cho hình nón có góc ở đỉnh là 1200 độ dài đường sinh là 20(cm). Tính
a) Sxq
b) Stp

Lời giải:

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón
Gọi đỉnh hình nón là O, tâm đáy là H
Kẻ đk của đáy là AB
\widehat{AOB}=120^0\Rightarrow \widehat{AOH}=60^0, OA=20
Trong tam giác OHA:
R=HA=OA.sin\widehat{AOH}=20.sin60^0=20.\frac{\sqrt{3}}{2}=10.\sqrt{3}
a)
S_{xq}=\pi .R.l =\pi .10\sqrt{3}.20=200\sqrt{3}\pi \ (cm^2)
b)
S_{tp}=\pi .R.l +\pi R^2 =200\sqrt{3}\pi+300\pi =100(2\sqrt{3}+3)\pi \ (cm^2)
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5/5 - (1 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne)

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

Bài viết lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức bao gồm: Cách chia đa thức cho đa thức bằng lược đồ Hoocne, bài…

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip và công thức tính chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip. Vẽ qua A1&A2 hai đường…

Ước số là gì - Bội số là gì?

Ước số là gì – Bội số là gì?

Ước số là gì- Bội số là gì? Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất đưa ra một số phương pháp giải…

Công thức tính thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ – Ví dụ cách tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ là gì? Công thức tính thể tích hình trụ, cách tính thể tích hình trụ… Công thức tính thể tích hình trụ Thể…

Thể tích hình chóp cụt

Thể tích hình chóp cụt – Công thức và ví dụ

Thể tích hình chóp cụt là gì? Công thức tính thể tích hình chóp cụt, cách tính thể tích hình chóp cụt… Công thức tính thể tích…

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

Bài viết những hằng đẳng thức đáng nhớ bao gồm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, các hằng đẳng thức mở rộng, các hằng đẳng thức tổng…