Công thức Hê Rông (Heron) – Chứng minh và bài tập áp dụng

Công thức Hê Rông (Heron): Công thức Hê Rông là gì, chứng minh công thức Hê Rông cho tam giác và các ví dụ…

Công thức Hê Rông
Công thức Hê Rông

Công thức Hê Rông là gì?

Công thức này mang tên nhà toán học Heron của Alexandria. Trong hình học, công thức Heron là công thức tính diện tích của một tam giác theo độ dài 3 cạnh.

Công thức Hê Rông

Gọi S là diện tích và độ dài 3 cạnh tam giác lần lượt là a, b và c, công thức He Rông được viết như sau:

    \[S = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)} \]

Với p là nửa chu vi của tam giác.

    \[p = \frac{{a + b + c}}{2}\]

Công thức Heron còn có thể được viết lại bằng:

    \[S = \frac{{\sqrt {\left( {a + b + c} \right)\left( {a + b - c} \right)\left( {b + c - a} \right)\left( {c + a - b} \right)} }}{4}\]

    \[S = \frac{{\sqrt {2\left( {{a^2}{b^2} + {a^2}{c^2} + {b^2}{c^2}} \right) - \left( {{a^4} + {b^4} + {c^4}} \right)} }}{4}\]

    \[S = \frac{{\sqrt {{{\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)}^2} - 2\left( {{a^4} + {b^4} + {c^4}} \right)} }}{4}\]

Chứng minh công thức Hê Rông cho tam giác

Cách chứng minh này sử dụng đại số và lượng giác.

Gọi a, b, c lần lượt là 3 cạnh của tam giác và A, B, C lần lượt là các góc đối diện của các cạnh. Theo hệ quả định lý cosin, ta có:

    \[\cos \left( C \right) = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{2ab}}\]

Từ đó:

    \[\sin \left( C \right) = \sqrt {1 - {{\cos }^2}\left( C \right)} = \frac{{\sqrt {4{a^2}{b^2} - {{\left( {{a^2} + {b^2} - {c^2}} \right)}^2}} }}{{2ab}}\]

Dựa vào đường cao và sin của góc C. Ta có công thức tính diện tích tam giác ABC:

    \[\begin{array}{l} S = \frac{1}{2}ab\sin (C)\\ = \frac{1}{4}\sqrt {4{a^2}{b^2} - {{({a^2} + {b^2} - {c^2})}^2}} \\ = \frac{1}{4}\sqrt {(2ab - ({a^2} + {b^2} - {c^2}))(2ab + ({a^2} + {b^2} - {c^2}))} \\ = \frac{1}{4}\sqrt {({c^2} - {{(a - b)}^2}({{(a + b)}^2} - {c^2})} \\ = \frac{1}{4}\sqrt {(c - (a - b))((c + (a - b))((a + b) - c))((a + b) + c)} \\ = \sqrt {p(p - a)(p - c)(p - c)} \end{array}\]

=> dpcm.

Ví dụ tính diện tích tam giác áp dụng công thức Hê Rông

Câu hỏi:
Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 6, 8, 10. Tính diện tích tam giác ABC?
Lời giải:
a. Cách 1:
Ta dễ nhận thấy rằng tam giác này vuông( Theo định lý Pytago), nên cạnh lớn nhất là cạnh huyền =10.

Vậy diện tích bằng \frac{1}{2}.6.8=24

b. Cách khác:

Khi tam giác cho 3 độ dài, ta tính nửa chu vi p=\frac{6+8+10}{2}=12 rồi áp dụng công thức Hê rông để tính:

S=\sqrt{p(p-6)(p-10)(p-8)}=24.

Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5/5 - (2 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne)

Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

Bài viết lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức bao gồm: Cách chia đa thức cho đa thức bằng lược đồ Hoocne, bài…

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip và công thức tính chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip. Vẽ qua A1&A2 hai đường…

Ước số là gì - Bội số là gì?

Ước số là gì – Bội số là gì?

Ước số là gì- Bội số là gì? Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất đưa ra một số phương pháp giải…

Công thức tính thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ – Ví dụ cách tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ là gì? Công thức tính thể tích hình trụ, cách tính thể tích hình trụ… Công thức tính thể tích hình trụ Thể…

Thể tích hình chóp cụt

Thể tích hình chóp cụt – Công thức và ví dụ

Thể tích hình chóp cụt là gì? Công thức tính thể tích hình chóp cụt, cách tính thể tích hình chóp cụt… Công thức tính thể tích…

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

Bài viết những hằng đẳng thức đáng nhớ bao gồm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, các hằng đẳng thức mở rộng, các hằng đẳng thức tổng…