Công thức tính đường chéo hình vuông

Cho hình vuông ABCD có cạnh a. Công thức tính đường chéo hình vuông là gì?
Công thức tính đường chéo hình vuông

Công thức tính đường chéo hình vuông

Cách tính đường chéo hình vuông:

Theo tính chất hình vuông thì hai đường chéo hình vuông bằng nhau và 1 đường chéo hình vuông sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân, như vậy đường chéo hình vuông chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân đó.

Theo định lí Pytago:

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

∆ABC vuông tại A.

=> BC2=AB2+AC2
=> Công thức tính đường chéo hình vuông:

\sqrt {{a^2} + {a^2}} = \sqrt {2{a^2}} = a\sqrt 2
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *