Thể tích hình hộp chữ nhật – Ví dụ cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là gì? Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, cách tính thể tích hình hộp chữ nhật…
Thể tích hình hộp chữ nhật

công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật được tính theo công thức sau:

    \[\begin{array}{l} V = a.b.c\\ A = 2.(ab + ac + bc)\\ d = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \end{array}\]

V – thể tích
A – diện tích
a,b,c – các cạnh
d – đường chéo hình khối

Ví dụ cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ bên dưới. Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp.
Thể tích hình hộp chữ nhật

Lời giải:

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = 2.2,5.1,8 = 9 m3

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq=2.2.(2,5 + 1,8)= 17,2 m2

Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 m2

Trên đây là tổng hợp kiến thức về Hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh, diện tích tòan phần và thể tích hình chữ nhật.
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *