Thể tích hình lập phương – Ví dụ cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương là gì? Công thức tính thể tích hình lập phương, cách tính thể tích hình lập phương…
Thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương được tính theo công thức:

    \[V = a.a.a = {a^3}\]

Các công thức liên quan:

    \[\begin{array}{l} A = 6.a.a = 6{a^2}\\ D = a\sqrt 3 \\ d = a\sqrt 2 \end{array}\]

Trong đó:

  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • a – các cạnh
  • D – đường chéo hình khối
  • d – đường chéo mặt bên

Ví dụ cách tính thể tích hình lập phương

Ví dụ 1:

Một khối kim loại hình lập phương có canh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

– Trước tiên, ta đổi từ đơn vị m => dm.
– Áp dụng công thức tính thể tích của khối lập phương để tính thể tích khối kim loại.
– Sau đó, tìm tích của kết quả vừa tìm được với số cân nặng của khối kim loại theo mỗi dm3 ta sẽ tìm được vấn đề;

Lời giải:

0,75m = 7,5dm
Thể tích khối kim loại là: 7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)
Khối kim loại cân nặng là: 15 x 421,875 = 6328,125 (kg)
Đáp số: 6328,125kg.

Ví dụ 2:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của 3 kích thước của một hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật

b) Thể tích hình lập phương.

Hướng dẫn:

Chúng ta áp dụng các quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phương để tính.

Lời giải:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 8 x 7 x 9 = 504 (cm3)

b) Cạnh của hình lập phứơng là : (8 + 9 + 7) : 3 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương là: 8 x 8 x 8 =512 (cm3)

Đáp số: a) 504cm3 ; b) 512cm3.

Trên đây là công thức và cách tính thể tích hình lập phương, Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *