Công thức tính nhiệt lượng và ví dụ áp dụng

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra và ví dụ áp dụng công thức tính nhiệt lượng…
Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng:

Q=m.C.\Delta t

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng vật thu vào( J)

m: Khối lượng của vật( kg)

C: Nhiệt dung riêng của chất( J/ kg.K)

\Delta t : Độ tăng nhiệt độ( oC)

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1^oC

Ví dụ áp dụng công thức tính nhiệt lượng

Ví dụ 1:
Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20^oC lên 50^oC

Hướng dẫn giải:
Áp dụng công thức Q=m.C.\Delta t

Thay số ta có: Q=5.380.(50-20)= 57000(J).

Vậy nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20^oC lên 50^oCQ= 57000(J)

Ví dụ 2:
Một ấm đun nước bằng nhôm khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở nhiệt độ 25^oC . Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Nhiệt lượng cần truyền nhôm nóng lên 75^oC

Q_1=m_1.C_1.\Delta t = 0,5.880.75 = 33.000 (J)

Nhiệt lượng cần truyền nước nóng lên 75^oC

Q_2=m_2.C_2.\Delta t = 2.4200.75 = 630.000 (J)

Nhiệt lượng cần truyền ấm nước nóng lên 75^oC

Q=Q_1+Q_2 = 33000 + 630000 = 663.000 (J)
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

2.3/5 - (6 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Định luật bảo toàn cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng và phương pháp giải

Bài viết định luật bảo toàn cơ năng bao gồm: định luật bảo toàn cơ năng, phương pháp giải bài toán về định luật bảo toàn cơ…

Công thức tính động năng - cơ năng - thế năng

Công thức tính động năng – cơ năng – thế năng

Công thức tính động năng – cơ năng – thế năng bao gồm: Công thức và các định lý tính động năng – cơ năng – thế…

Công thức lực hấp dẫn

Công thức lực hấp dẫn – Bài tập áp dụng

Bài viết công thức lực hấp dẫn bao gồm: lực hấp dẫn là gì, công thức tính lực hấp dẫn và các bài tập ví dụ minh…

Công thức tính momen xoắn

Công thức tính momen xoắn

Mô-men xoắn là gì? Cách tính mô men xoắn trên trục động cơ điện. Ta có công thức tính momen xoắn trên trục động cơ điện như…

Công thức con lắc đơn

Công thức con lắc đơn và các dạng bài tập

Tổng hợp các công thức con lắc đơn và các dạng bài tập về con lắc đơn. Khái niệm về con lắc đơn Con lắc đơn gồm…

Công thức tính điện năng tiêu thụ

Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

Công thức tính điện năng tiêu thụ vật lý 9 Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch A=U|q|=U.I.t​ Trong đó: U: điện áp (hiệu…