Công thức tính phần trăm khối lượng và ví dụ

Công thức tính phần trăm, công thức tính phần trăm khối lượng, công thức tính thành phần phần trăm, công thức tính nồng độ dung dịch hay công thức tính thành phần phần trăm theo khối lượng.
Công thức tính phần trăm khối lượng

Hướng dẫn áp dụng công thức tính phần trăm

Khi biết công thức của hợp chất đã cho học sinh có thể tính thành phần phần trăm dựa vào khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất đó với những bước sau:

Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất AxBy:
Bước 2: Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có chứa trong 1 mol hợp chất AxBy. 1 mol phân tử AxBy có: x mol nguyên tử A và y mol nguyên tử B.

– Tính khối lượng các nguyên tố chứa trong 1 mol hợp chất AxBy.

mA=x.MA
mB=y.MB

– Thực hiện tính phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố theo công thức:

%mA= mA/mAxBy.100%= .100%
%B= mB/mAxBy.100%= .100%

Hoặc %mB=100%-%mA

Công thức tính phần trăm khối lượng

Công thức tính nồng độ mol /lít (CM)

CM =n/V (M)

Trong đó:

– n: số mol chất tan trong dung dịch (mol)
– V: thể tích dung dịch (lít)

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

    \[C\% = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{{m_{dd}}}}(\% )\]

mct: Khối lượng chất tan
mdd: Khối lượng dung dịch

Công thức tính thành phần phần trăm

Phần trăm theo khối lượng

    \[\% A = \frac{{{m_A}.100\% }}{{{m_{hh}}}}\]

Trong đó:

mhỗn hợp= mA + mB + mC +…

Phần trăm theo thể tích(Chính là phần trăm theo số mol)

    \[\% A = \frac{{{n_A}.100\% }}{{{n_{hh}}}}\]

Trong đó:

nhỗn hợp= nA + nB + nC +…

Công thức tính khối lượng riêng(D)

    \[D = \frac{{{m_{dd}}.(g)}}{{{V_{dd}}(ml)}}(g/ml)\]

Công thức liên hệ C%, CM, Khối lượng riêng D

    \[{C_M} = \frac{{10.D.C\% }}{M} \Leftrightarrow C\% = \frac{{{C_M}.M}}{{10.D}}\]

Ví dụ áp dụng công thức tính phần trăm khối lượng

Ví dụ 1: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất sau:
a)SO2
b)Fe2(SO4)3

Lời giải:
a) MSO2=32+16.2=64
1 mol SO2có 1 mol S và 2 mol O
%S= mS/mSO2.100%= .100%=50%
%O= 100%- %mS= 100%-50%=50%
b)M Fe2(SO4)3=56.2+(32+16.4).3=400
1 mol Fe2(SO4)3 có chứa 2 mol Fe, 12 mol O, 3 mol S
%mFe= mFe/400.100%= .100%=24%
%mS= mS/400.100%=24%
%mO= mO/400.100%=48%

Ví dụ 2: Một loại phân bón hóa học có thành phần chính là KNO3 ( K=39; N=14; O=16 )
Hãy tính phần trăm: %mK = ? ; %mN = ? ; %mO = ?

Lời giải:
+ Tính khối lượng Mol (M) của hợp chất : M KNO3= 39+14+(3.16)= 101
+ Trong 1 mol KNO3: có 1 mol nguyên tử K;3 mol nguyên tử O; 1 mol nguyên tử N
( Nói cách khác trong 101g KNO3: có 39 g K; 14 g N và 3. 16 g O)
+ Tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất Fe2(SO4)3
%mO ≈ 100%-(38,6%+13,8%)= 47,6%
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

3/5 - (6 bình chọn)
Mình là Nguyễn Mỹ Lệ - là tác giả các bài viết trong chuyên mục sổ tay Toán học - Vật lý - Hóa học. Mong rằng các bài viết của mình được các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Related Posts

Tính chất hóa học của muối và điều kiện

Tính chất hóa học của muối và điều kiện

Bài viết tính chất hóa học của muối bao gồm: tính chất hóa học của muối và điều kiện, phản ứng trao đổi trong dung dịch, ví…

Định luật bảo toàn khối lượng

Định luật bảo toàn khối lượng – Phương pháp áp dụng

Bài viết định luật bảo toàn khối lượng bao gồm: định luật bảo toàn khối lượng là gì, cách áp dụng định luật bảo toàn khối lượng,…

Hằng số Avogadro, câu hỏi và bài tập áp dụng

Bài viết hằng số Avogadro bao gồm: số Avogadro là gì, số Avogadro bằng bao nhiêu, số Avogadro cho biết điều gì… Số Avogadro là gì? Ðịnh…

công thức hóa học

Các công thức hóa học cần nhớ chọn lọc để giải nhanh bài tập

Các công thức hóa học cần nhớ chọn lọc để giải nhanh bài tập: công thức tính thể tích dung dịch, công thức tính khối lượng muối,…

Dãy hoạt dộng hóa học của kim loại

Mẹo ghi nhớ nhanh dãy hoạt dộng hóa học của kim loại đầy đủ

Mẹo ghi nhớ nhanh dãy hoạt dộng hóa học của kim loại đầy đủ: dãy hoạt dộng hóa học của kim loại và ý nghĩa, cách nhớ…

Bảng nguyên tử khối hóa học

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ

Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối hóa học của Brom, Ag, Bari, Kali, Zn, Crom, Ag, Nitơ, Iot, Mg, Mn, Bạc, photpho, Ba, Pb,…