Cách tính ma trận nghịch đảo

Bài viết cách tính ma trận nghịch đảo bao gồm: cách tính ma trận nghịch đảo, cách tìm ma trận nghịch đảo bằng máy tính fx570es plus

Cách tính ma trận nghịch đảo

Có hai phương pháp tìm ma trận nghịch đảo:

Phương Pháp 1: Tìm ma trận nghịch đảo bằng ma trận phụ hợp

Cách tính ma trận nghịch đảo

Phương Pháp 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp
Cách tính ma trận nghịch đảo

Giải:

Cách tính ma trận nghịch đảo

Cách tìm ma trận nghịch đảo bằng máy tính fx570es plus

Để tính định thức và tìm ma trận nghịch đảo của ma trận bậc <= 3×3, ta có thể dùng máy tính bỏ túi Fx – 570ES để tính như sau: Lưu ý: dấu “–>” chỉ bước tiếp theo phải thực hiện.

Nhập ma trận

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> Chọn 1( matA) –> Chọn matrix có số dòng và cột tương ứng cần tính toán. Ví dụ: 1 – ma trận 3 dòng 3 cột.
Nhập kết quả vào bằng phím =,
Sau khi nhập xong ma trận A, có thể nhập thêm ma trận B bằng cách: Nhấn Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)
Lập lại tương tự cho MatC.

Tính định thức

Thao tác như sau để tính định thức cho MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =

Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác như sau để tìm ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> x-1

(x-1: là phím nghịch đảo của máy tính)

Giải phương trình: AX = B

Thao tác theo các bước bên trên để tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB để cho kết quả của X.

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận