Diện tích toàn phần hình lập phương

1271

Diện tích toàn phần hình lập phương là gì? Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương, cách tính diện tích toàn phần hình lập phương…
Diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức tính diện tích đáy hình lập phương
Sđáy = 2a2

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương
Sxq = 4a2

Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương
Stp = Sđáy + Sxq = 6a2

Công thức tính thể tích hình lập phương
V = a3

Ví dụ cách tính diện tích toàn phần hình lập phương

Ví dụ: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết các cạnh của hình lập phương có độ dài bằng 6cm. Hãy tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Diện tích toàn phần hình lập phương

– Diện tích đáy hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Sđáy = 2a2 = 2×62 = 72 (cm2)

– Diện tích xung quanh hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Sxq = 4a2 = 4×62 = 144 (cm2)

– Diện tích toàn phần hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Stp = Sđáy + Sxq = 72+144 = 216 (cm2)

– Thể tích hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

V = a3 = 63 = 216 (cm3)

Trên đây là công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Chúc các bạn học tốt!

Diện tích toàn phần hình lập phương
4.7 (93.33%) 3 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here