Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

448

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật…
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao: Sxq = 2h(a + b)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật (Stp) bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại:

Stp = Sxq+2ab= 2h(a+b) + 2ab

Ví dụ cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ bên dưới. Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp.

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Lời giải:

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = 2.2,5.1,8 = 9 m3

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq=2.2.(2,5 + 1,8)= 17,2 m2

Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq+ 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 m2

Trên đây là tổng hợp kiến thức về Hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh, diện tích tòan phần và thể tích hình chữ nhật. Chúc các bạn thành công!

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here